Nấm Hồng Ngọc đặc biệt như thế nào? Nấm Hồng Ngọc là một loài nấm nhiệt đới trong họ nấm Sò (Pleurotaceace), có tên khoa học là Pleurotus djamor và có nhiều tên thông thường như Pink Oyster, Flamingo Oyser. Nấm Hồng Ngọc nổi bật với màu hồng nhạt trên toàn bộ quả thể và […]