Sản phẩm nấm Hoàng Kim sấy khô của Làng Nấm Đà Lạt Đặc điểm của nấm Hầu Thủ  Nấm Hầu Thủ là một loại nấm dược liệu, thuộc chi Hericium, còn có những tên thông thường như lion’s mane mushroom (nấm bờm sư tử), bearded hedgehog mushroom (nấm lông nhím). Quả thể của nấm Hầu […]