Đặc điểm của nấm Bào Ngư Đuôi Phượng  Nấm Bào Ngư Đuôi Phượng có tên khoa học Pleurotus pulmonarius, là một loài nấm có họ hàng với nấm Sò, có tên gọi thông thường như Italian Oyster (nấm Sò Ý), Lung Oyster (nấm Sò Phổi). Tuy có ngoại hình gần giống với nấm Sò nhưng […]